ระดมทุนจากภาคเอกชน

บริการสำหรับองค์กรการกุศลที่ต้องการระดมทุนจากสถาบันต่างๆ บริษัท และบุคคลทั่วไป

ผ่านการนำเสนอสถาบันและบริษัทโดยตรง หรือการจัดตั้งระบบเพื่อการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปด้วยเทคนิคการระดมทุนที่หลากหลาย ได้แก่ จดหมายทางตรง การระดมทุนภาคสนาม การระดมทุนทางโทรศัพท์ และการระดมทุนออนไลน์