CSV #2 มาให้คำจำกัดความ บทบาทความสำคัญ และสร้างห่วงโซ่คุณค่ากันใหม่

การหาไอเดียพิเศษๆ บางครั้งมาจากการย้อนกลับมามองตัวบริษัทเองว่า จุดเด่นของเรา ตัวตนของเราคืออะไร อะไรคือคุณค่าของเรา แล้วสร้างไอเดียใหม่ๆ จากการหาคำนิยามใหม่ๆ ให้ตัวเอง

สะพานแห่งชีวิต Samsung The Bridge of Life

คนส่วนใหญ่มองภาพของบริษัทประกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะมักจะพยายามจ่ายค่าชดเชยให้น้อย และเรียกเก็บเงินให้มากอยู่เสมอ เพื่อทำให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้หมดไป บริษัทประกันชีวิตซัมซุงจึงเริ่มครุ่นคิดว่า ตัวตนที่แท้จริงของบริษัทประกันคืออะไร ไม่ใช่บริษัทที่แสวงหาผลกำไรจากเรื่องความเป็นความตาย แต่เป็นบริษัทที่บอกว่า ชีวิตมีค่าและมีหลายสิ่งที่ต้องดูแลรักษาไว้ ก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่า “เรามารักษาชีวิตที่มีค่าของผู้คนกันเถอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่กำลังสิ้นหวังและจะทิ้งชีวิตตัวเอง เราต้องให้ความหวังและความกล้าหาญแก่พวกเขา ในการมีชีวิตอยู่ต่อไป”

“การเปลี่ยนใจคน” นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดีย พวกเขาสร้างสะพานแห่งชีวิต ทุกครั้งที่มีคนเดินผ่าน ภาพหรือข้อความให้กำลังใจก็จะปรากฏขึ้น พร้อมกับแสงไฟสว่างไสว

ได้รับรางวัลกรังปรีซ์ (Grand Prix) สาขา PR Clio Awards 2013

ที่มา: Experience Marketing by Os Sang Jin

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.