ดอยคำ: สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกขึ้น เพื่อช่วยชาวเขาที่เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว โดยช่วยพยุงราคาผลผลิตและป้องกันการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและโรงงานอื่นๆ ปัจจุบัน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปมี 3 แห่ง ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ดอยคำ ออกจำหน่ายในท้องตลาด โดยมีบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจำหน่าย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ทำธุรกิจโดยเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value–CSV) บริษัทไม่ปฏิบัติกับใครเป็นคู่แข่งในตลาด แต่จะเข้าไปทำในสิ่งที่ตลาดยังไม่ทำ โดยนำผลไม้ที่ผลิตได้ในไทยมาพัฒนาว่าทำเป็นอะไรได้บ้าง สิ่งที่เพิ่งวิจัยพัฒนา เช่น ฟักข้าว มะขามป้อม

บริษัทเป็นกิจการเพื่อสังคม 100% มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้คน 4 กลุ่ม คือ 1) พนักงานบริษัท ให้มีสวัสดิการ รายได้ดีขึ้น 2) เกษตรกร และซัพพลายเออร์ โดยรับซื้อวัตถุดิบในราคาเป็นธรรม 3) ผู้บริโภค ที่มุ่งให้ได้บริโภคสินค้าตรงกับที่กับที่ระบุไว้ 4) คนทั่วโลก คือการให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม บริษัทจะไม่ทำอะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ใช้ ก็ทำเกินกว่ามาตรฐานกำหนด หรือใช้ระบบพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์กับโรงงาน ขณะที่การปลูกพืชผล จะใช้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice-GAP)

ที่มา: http://www.posttoday.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.