ความแตกต่างของ CSR CSV SD SE 

หากเปรียบเทียบองค์กรเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่ มีคนเปรียบเปรยว่า CSR (Corporate Social Responsibility) เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ ที่มีรากฐานใหญ่ เมื่อเติบโตมา จะมีลำต้นที่มีความมั่นคงอย่าง SD (Sustainable Development) และขยายออกไปเป็น CSV (Creating Shared Value) และ SE (Social Enterprise) ซึ่งเป็นกิ่งก้านของการทำงานร่วมกัน และเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อการทำงานของสังคม

โดย CSR จะมุมเน้นเรื่องกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม CSV และ SD นั้นมักจะมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ รายได้ และผลกำไร ขณะที่ SE นั้นจะให้ความสำเร็จกับเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หากสินค้าของผู้ประกอบเอสเอ็มอีเป็นสินค้าที่ต้องแข่งขันในตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมาก SD หรือ SE จะเป็นสิ่งสำคัญในฐานะอาวุธ และเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพเลยทีเดียว

ภายใต้ความแตกต่างนั้น SE หรือกิจการเพื่อสังคมดูจะเป็นมิตรกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด การประกอบกิจการเพื่อสังคมนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ตามกฎหมายเสมอไป ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำธุรกิจที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสังคมได้โดยไม่ต้องอิงโครงสร้างทางกฎหมาย ในทางกลับกันมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรก็สามารถนำการบริหารที่มีประสิทธิภาพแบบการบริหารเชิงธุรกิจมาใช้โดยไม่จำเป็นต้องอิงโครงสร้างทางกฎหมายว่าตัวองค์กรจะเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ตามกฎหมายหรือไม่ ความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมคือ การมุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่เกี่ยงว่ารูปแบบจดทะเบียนขององค์กรจะเป็นแบบใด แต่หากวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (พ.ร.ฎ.ฯ) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับให้ถูกต้อง

ที่มา:

ข้อมูล https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/SCB_Enterprise http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/55458

รูป http://www.manageronline.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.