AIS กับ CSV สาธารณสุขชุมชน

เอไอเอสเห็นความสำคัญของการทำงานระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยพยาบาลระดับต้นที่อยู่ในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่และใกล้ชิดคนในชุมชน ที่ร่วมกันปฎิบัติงานทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคตามฤดูกาล การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งต้องสามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอสม.แต่ละคนต้องออกเยี่ยมสุขภาพของชาวบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบถึง 15 หลังคาเรือน เพื่อดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงติดตามสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่

ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ AISได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน สำหรับให้ รพ. สต. และ อสม.ใช้ในการสื่อสารกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ใช้ชื่อว่า “อสม.ออนไลน์” ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และมีการใช้งานจริงแล้ว เป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเด่นในการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด สามารถส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบทั้งข้อความตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอคลิป พร้อมการจัดหมวดหมู่การใช้งานที่ชัดเจน เช่น การรับส่งข้อมูลข่าว หรือประกาศต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข การส่งรายงาน หรือใบงานประจำเดือน การรายงานสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ การนัดหมายและบันทึกประชุม และการแจ้งรับเงิน รวมถึงการสนทนาทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ รพ. สต. และ อสม.สามารถเข้าถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ตลอดเวลา ส่งผลให้สามารถเตรียมการรักษาได้เช่นเดียวกับแผนรับมือหากเกิดโรคระบาด และยังช่วยให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย 

ขณะที่ AIS นอกจากจะได้สร้างกุศลทำประโยชน์ด้านสาธารณสุขชุมชนจากการมอบระบบ อสม.ออนไลน์ ให้ช่วยงาน แต่ก็จะเกิดมูลค่าทางธุรกิจตามมาจากการขยายฐานผู้ใช้บริการ คือ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่จะต้องใช้บริการอินเทอร์เนตจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านระบบ AIS ในท้องที่มีสัญญาณโครงข่ายสามารถให้บริการได้

CSV จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) และด้านสังคม (Social Value) ที่ช่วยให้เกิดผลิตภาพที่ดีและความยั่งยืนแก่การพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน

ที่มา: http://www.manager.co.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.