คุณลักษณะของคนที่ทำงานเพื่อสังคม


การที่องค์กรจ้างคนมาทำงานเพื่อสังคมถือเป็นกำไรชีวิต เพราะเป็นโอกาสที่ได้ทำดีโดยไม่ต้องลงทุน นอกจากนี้ ยังได้รับเงินเดือนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม คนที่ได้รับโอกาสนั้นบางส่วนไม่ได้นึกถึงความได้เปรียบตรงนี้ มักจะมุ่งไปที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว และหลีกเลี่ยงที่จะทำงานหนัก ทั้งๆที่รายได้หลักขององค์กรมาจากเงินบริจาค ที่ควรใช้อย่างมีความระมัดระวัง

คุณลักษณะสำคัญของคนทำงานเพื่อสังคม มีดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นในการทำความดี

2. มีความหลงใหลในงาน

3. มีความอดทนไม่ย่อท้อ

4. มีจิตใจกว้าง งดงาม

5. มองไปที่เป้าหมายโดยรวมมากกว่าของตนเอง

6. มีจิตสาธารณะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.