อาลีบาบา-เถาเป่า: นวัตกรรมการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเอกลักษณ์จีนและผลิตผลการเกษตร

เกษตรกรรมคือรากฐานเศรษฐกิจของจีน การผลิตการเกษตรและราคาพืชผลคือสิ่งแรกที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูง

อย่างไรก็ตาม ความเน่าเสียง่ายของสินค้าการเกษตรเป็นข้อจำกัดของการทำอีคอมเมิร์ซสินค้าการเกษตร การสร้างเถาเป่าไชน่าพาวิลเลียนคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาลีบาบาในการบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เถาเป่าพาวิลเลียนได้อาศัยแพลตฟอร์มของอาลีบาบา รัฐบาลท้องถิ่นหรือบริษัทในสังกัดของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในการระดมอาหารประจำถิ่น สินค้าแปรรูปเกษตรและผู้ค้าออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวมาร่วมดำเนินการ

หลังเปิดสถานีท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นพากันร่วมมือกับอาลีบาบาโดยจัดตั้งสถานีเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจัดแสดงอาหารและสินค้าพื้นเมืองประจำถิ่น ผู้คนเพียงแค่คลิกเม้าส์ก็สามารถสั่งซื้อผลิตผลเลิศรสได้ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดมัตสึทาเกะของเมืองแชงกรีลาเรื่อยไปจนถึงรากบัวของเมืองเจียเหอ มณฑลหูเป่ย แม้จะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาการซื้อขายของราคาแพงและขายยากยังคงมีอยู่

จนกระทั่งเดือนเมษายนปี 2014 แผนกจัดหมวดหมู่อาหารของเถาเป่ามารับช่วงโครงการนี้และกลายเป็นโมเดลกิจการเถาเป่าไชน่าพาวิลเลียน 1+1+1 คือการรวมตัวระหว่างรัฐบาล พ่อค้า ผู้ให้บริการ และแพลตฟอร์ม รัฐบาลคือผู้กำกับดูแลรับประกันด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร พ่อค้าผู้ให้บริการก็ทำงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทำให้บริการห่วงโซ่อุปทานนี้สมบูรณ์แบบ ส่วนแพลตฟอร์มอาลีก็ทำงานของตนด้านปริมาณการไหลและกระจายสินค้า สร้างคลังข้อมูลสินค้าเกษตรและการดูแลผู้ค้า กระตุ้นให้อีคอมเมิร์ชสินค้าเกษตรก้าวหน้าต่อไป

เถาเป่าไชน่าพาวิลเลียนมีส่วนช่วยมิให้เกษตกรรายย่อยถูกกีดกัน ในขณะเดียวกัน อาลีบาบาได้ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นผู้รับรองความปลอดภัยด้านอาหาร เช่นที่สุยชาง กลไกควบคุมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณคือ รัฐบาล+เกษตรกร+สหกรณ์ร้านเน็ต+เว็บไซต์เถาเป่า

เมื่อการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ถึงจุดหนึ่งคือ ‘กิโลเมตรสุดท้าย’ ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ คือการเอาต์ซอร์สโลจิสติกส์ออกไป โดยมี ‘Cloud Storage’ กับ ‘Cloud Logistics’ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการแบ่งงานและโลจิสติกส์แบบมืออาชีพ เป็นการให้ข้อมูลด้านการผลิต การขนส่ง การลงของ การบรรจุหีบห่อ การเก็บเข้าคลัง การแปรรูป การประกอบชิ้นส่วน และการจัดส่งโดยผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้สินค้าถึงมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการที่เจ้าของร้านค้าสามารถเอาต์ซอร์สได้ตั้งแต่การขายจนถึงการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งสะดวกมาก  

ที่มา: The Alibaba Model หลิวอิง เซี่ยงซงหลิน ฟางรั่วไหน่ / เขียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.