อาลีบาบา: นวัตกรรม C2B, O2O และ Big Data

โมเดลการขายล่วงหน้า C2B ทำให้ตรรกะทางการค้าเปลี่ยนไป แนวคิดหลักคือผู้บริโภคเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมการค้า โดยนำเอาความต้องการของผู้บริโภคเป็นจุดเริ่มต้น และกระทบต่อทุกข้อต่อในห่วงโซ่อุปทานเหมือนระลอกคลื่นย้อนกลับไปเป็นตัวนำของการผลิต ดังนั้น โมเดลห่วงโซ่อุปทาน C2B จึงสนองทั้งความต้องการของผู้บริโภคและลดสต๊อกของธุรกิจ ทำให้ผู้ค้ามีกำไรมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

O2O คือนวัตกรรมการบริหารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เป็นโมเดลมัลติแพลตฟอร์มระหว่างผู้ค้าออนไลน์และออฟไลน์ มีผลให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางการยืดขยายเศรษฐกิจกายภาพไปสู่โลกเสมือนจริง ธุรกิจจำนวนไม่น้อยใช้โมเดลการบริหารห่วงโซ่อุปทาน O2O เช่น กิจการค้าไม้หลินซื่อและเถาเป่าอ้ายเฟิงเฉา (ai.m.taobao.com) เป็นต้น ลูกค้าสามารถดูรูปแบบสินค้าบนเว็บไซต์แล้วออเดอร์สั่งทำบนเน็ต ลูกค้าสามารถไปทดลองด้วยตนเองที่ร้านกายภาพ เป็นการคลี่คลายความสงสัยของลูกค้าในโลกเสมือนจริงและเป็นการลดต้นทุนของลูกค้าที่ต้องไปเลือกทีละร้าน

เพื่อเป็นการอำนวยที่ตั้งร้านค้าให้ลูกค้าได้ทราบอย่างชัดเจน อาลีบาบาจึงทุ่มทุนซื้อ AutoNavi ซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เป็นหลัก ดาต้าปริมาณมหาศาลด้านแผนที่คือตัวสนับสนุนที่ทำใก้แพลตฟอร์มของอาลีบาบากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในท้องถิ่น อาลีบาบายังได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมคือซินลั่งเวยโป๋ จึงมีฐานลูกค้าปริมาณมหึมา การผนึกเข้าด้วยกันทำให้ทุกฝ่ายมีความได้เปรียบการแข่งขันในตลาดอนาคต ด้านปากทางมี UC (UC Brower) ซินลั่งเวย์โป๋ ด้านการวิเคราะห์ดาต้าเคลื่อนที่มีพันธมิตร แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์มีจวี้หัวซ่วนและเหม่ยถ่วน (meituan.com) ด้านการชำระเงินมีจือฟู่เป่า 

อาลีบาบากุมข้อมูลของสมาชิกลงทะเบียน 45 ล้านรายทั่วโลก มีข้อมูลการอำนวยสินค้า และร่วมมือกับกรมการค้าของประเทศต่างๆ จึงสามารถใช้กลยุทธ์การเก็บค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ การบริการและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME ทำให้การส่งออกเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

จากการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ทำให้การจัดซื้อในอาลีบาบาเข้าถึงตลาดโดยตรง ปัจจุบันมีไชน่าซัพพลายเออร์ที่แอ็คทีฟในแพลตฟอร์มราวแปดหมื่นรายหรือ 5% ของธุรกิจส่งออกของจีน และคือผู้สร้างยอดการส่งออกมูลค่า 1.3 ล้านล้านหยวน (รวมทั้งออร์เดอร์ที่ได้จากอาลีบาบา) หรือเท่ากับ 20% ของ SME ส่งออกของจีน จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าระบบ Big Data ของอาลีบาบามีส่วนช่วยพัฒนา การส่งออกสินค้าและบริการของจีนเป็นอันมาก

ที่มา: The Alibaba Model หลิวอิง เซี่ยงซงหลิน ฟางรั่วไหน่ / เขียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.