อาลีไฟแนนซ์: ไมโครไฟแนนซ์ที่ลงทุนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ

วันที่ 15 ตุลาคม ปี 2003 จือฟู่เป่า (alipay) นำเสนอโมเดลการเป็นผู้ค้ำประกันการซื้อขายเป็นรายแรกของโลกในเว็บไซต์เถาเป่า คือผู้ซื้อชำระเงินให้จือฟู่เป่าก่อน จือฟู่เป่าจะแจ้งไปยังผู้ค้าให้ส่งสินค้า เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว จือฟู่เป่าจึงจะจ่ายเงินให้ผู้ค้า นอกจากการแก้ไขปัญหาความเชื่อถือซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่สุดแล้ว จือฟู่เป่ายังได้ทำให้การชำระผ่านอิเล็กทรอนิกส์สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีผลทำให้การซื้อของทางเน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว เดือนเมษายนปี 2013 จือฟู่เป่ายังได้ร่วมมือกับสถาบันประกันบุคคลที่สาม คือบริษัทผิงอานประกันภัย มารับประกันเงินฝากของลูกค้าด้วย ถ้าลูกค้าใช้บริการชำระด่วนแล้วถูกแฮ็กเงิน บริษัทประกันผิงอานจะรับผิดชอบชดใช้ 100% โดยเบี้ยประกันทั้งหมดจือฟู่เป่าเป็นผู้รับผิดชอบ กล่าวได้ว่า การร่วมมือระหว่างจือฟู่เป่ากับบริษัทผิงอานคือนวัตกรรมรายแรกของการรับประกันการชำระบนเน็ต ปัจจุบันมีลูกค้าเถาเป่า 150 ล้านคนใช้บริการชำระด่วน

จือฟู่เป่ามีนวัตกรรมใหม่ด้านการชำระเคลื่อนที่ตลอดเวลา เดือนมกราคมปี 2013 จือฟู่เป่าประกาศเปิดบริการ ‘จือฟู่เป่าเฉียนเปา’ โอนเงินและเติมเงินได้ทางโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าบัตรเครดิต ชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระด้วยเสียง การดูแลบัตรลดราคา รหัสลับที่ขีดเขียนด้วยมือ QRโค้ด และอวี๋เอ๋อเป่า ซึ่งเป็นบริการที่หลากหลายในตัวเองและสืบเนื่องจากการติดตั้งเครื่องขายสินค้าด้วยเสียงที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินปักกิ่ง ในเครื่องได้ฝังชิปคลื่นเสียงของจือฟูเป่าไว้ด้วย

ระบบการชำระเงินของประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองส่วนคือออนไลน์และออฟไลน์ การชำระเงินออนไลน์คือ จือฟู่เป่า (alipay) ไฉฟู่ทง (tenpay) อั๋นเหลียว(China UnionPay) สามรายใหญ่เป็นหลัก ส่วนการชำระออฟไลน์คือการชำระเงินตามช่องทางปกติแบบดั้งเดิมประกอบด้วย บริษัทออกบัตร (คือธนาคาร) บริษัทเรียกเก็บเงิน (ธนาคาร ธุรกิจรับชำระโดยผ่านบุคคลที่สาม และ China UnionPay) และบริษัทตัดบัญชี ในจำนวนนี้ China UnionPay คือบริษัทเดียวที่เป็นผู้รับผิดชอบการตัดบัญชี ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ระบบ POS (Point Of Sales) ของตนในการเรียกเก็บเงินและได้ผลประโยชน์ด้วย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจการรับชำระโดยผ่านบุคคลที่สามทำให้องค์กรรับชำระเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางบวกกับกิจการการชำระเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีบัตรค่อยๆพัฒนาขึ้น จึงทำให้กิจการตัดบัญชีของ China UnionPay เผชิญการท้าทายตลอดเวลา

จือฟู่เป่าคือข้อต่อที่เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับธุรกิจและผู้ค้ากับผู้บริโภค ถ้าห่วงโซ่นี้มีต้นทุนต่ำลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงจะทำให้กำลังของผู้บริโภคในสังคมสูงขึ้นได้ และทำให้พลังสร้างสรรค์ของรากหญ้าได้รับการปลดปล่อยมากยิ่งขึ้น นี่คือความหมายสำคัญประการหนึ่งของจือฟู่เป่าที่มีต่อการสร้างสรรค์ของรากหญ้า

หลังก้าวข้ามอุปสรรคพื้นฐานของการรับชำระแล้ว การจะให้รากหญ้าปลดปล่อยพลังระลอกใหม่จึงละเลยต่อปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่ได้ เดือนมิถุนายนปี 2009 อาลีเงินกู้แยกตัวออกจากธุรกิจ B2B เป็นอาลีไฟแนนซ์ วันที่ 8 มิถุนายน ปี2010 อาลีบาบากรุ๊ปร่วมมือกับ Fosun Group Yintai Group และ Wanxiang Group ก่อตั้งบริษัทเงินกู้รายย่อยอาลีบาบาที่เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นบริษัทเงินกู้รายย่อยบริษัทแรกของประเทศจีน ผลิตภัณฑ์เงินกู้ของอาลีไฟแนนซ์ออกแบบมาเพื่อรับมือความพิเศษมีสี่ข้อนี้โดยเฉพาะ (1) ขาดแคลนเงินทุนในระดับต่ำ : ให้กู้ในวงเงินต่ำกว่าล้านหยวน (2) การอนุมัติรวดเร็ว : ขั้นตอนง่ายและอนุมัติรวดเร็ว (3) ลูกค้าขอกู้ระยะสั้นและรับได้กับดอกเบี้ยอัตราสูง : โมเดลเงินกู้ ไปเร็วมาเร็ว (4) ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่ต้องจดจำนอง

ที่มา: The Alibaba Model หลิวอิง เซี่ยงซงหลิน ฟางรั่วไหน่ / เขียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.