เทคนิคการระดมทุนเพื่อสังคม

เป้าหมายของการระดมทุนคือทำให้ผู้คนได้รู้ประเด็นปัญหาสังคมซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานเพื่อสังคมและยังส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะอีกด้วย

การระดมทุนเป็นเรื่องเรียบง่าย เริ่มต้นจากการหาว่าใครน่าจะให้เงินเรา เมื่อระบุได้แล้วก็จัดการศึกษา บ่มเพาะเขาขึ้นมา ดูแลเขาเหมือนต้นไม้ จากนั้นก็ขอเงินเขา แล้วจึงขอบคุณเขา และพยายามทำให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในงานของเรา วงจรนี้เวียนกลับไปเรื่อยๆ เป็นวัฏจักร

แม้สังคมไทยจะไม่ได้มีวัฒนธรรมการให้ philanthropy แบบอเมริกา แต่เราก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากอันดับแรก ทำในสิ่งที่ค้านกับความเชื่อเดิมของเรา เรามักจะรู้สึกว่าต้องบากหน้าไปขอเงิน กำจัดความรู้สึกนี้ให้ได้ก่อน การไปขอเงินเราไม่จำเป็นต้องขอโทษ พึงตระหนักว่าเรากำลังให้โอกาสคนอื่นๆ ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้น

การขอเงินคือการให้โอกาสคนคนนั้นได้เป็นผู้ให้ ฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำก็คือทำให้ชัดเจนว่าเงินที่เขาให้มานั้นจะช่วยเติมเต็มความต้องการอะไรขององค์กรของเราได้บ้าง และเมื่อเขาให้เงินที่เขาให้มานั้นจะช่วยเติมเต็มความต้องการอะไรขององค์กรเราได้บ้าง และเมื่เขาให้เงินเราแล้ว เขาจะได้อะไรกลับไป เขาอยากมีส่วนช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น หรือเพียงเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรืออยากสนับสนุนงานของเรา ฯลฯ เราจำเป็นต้องค้นหาว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาบริจาค

โดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะให้เงินแก่คนที่เขามีสายสัมพันธ์ด้วย ดังนั้นกฎข้อต่อมาของความสำเร็จในการระดมทุนคือ “สร้างความสัมพันธ์”  เริ่มจากคนรู้จักแล้วขยายวงออกเรื่อยๆ เปรียบได้กับการโยนหินลงน้ำ น้ำกระเพื่อมออกเป็นวงกว้าง จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ค่อยๆ ขยายออก ยิ่งเราขอเงินคนวงกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งจัดการศึกษาประเด็นงานของเราได้มากเท่านั้นและขยายผลต่อไปได้เรื่อยๆ

ในสหรัฐอเมริกายอดเงินบริจาคแก่องค์กรทางสังคมกว่า 80% มาจากปัจเจกบุคคลฐานะปานกลาง ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายคนที่สนับสนุนงานของเรา สิ่งนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรของเรามากกว่าที่จะผูกติดกับแหล่งทุนองค์กรใดองค์หนึ่ง ความสำเร็จในการระดมทุนต้องอาศัยความอดทน ขอแล้วขออีกไม่ลดละ ความเชื่อมั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชี้ว่าเราจะระดมทุนได้สำเร็จหรือไม่ เราจำเป็นต้องมีทัศนคติแง่บวกโดยเฉพาะในยามที่เรากำลังพยายามสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา การที่คนปฏิเสธเราในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธเราไปตลอดกาลเรามีหน้าที่สานความสัมพันธ์ด้วยการให้การศึกษาเขาให้เขามีส่วนร่วมดูแลเขาเหมือนเป็นต้นไม้ตามวัฏจักรข้างต้น

เราจำเป็นต้องชัดเจนต่อเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอธิบายได้ว่างานของเราสำคัญอย่างไร เวลาที่มีคนถามว่าทำไมต้องให้เงินองค์กรเราด้วย เราต้องตอบได้ทันทีชัดเจนและสั้นกระชับด้วย เพราะคนทั่วไปสามทรถตั้งใจฟังได้แค่ 8 วินาทีเท่านั้น วิธีบอกว่างานเราสำคัญอย่างไรก็อาจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อีเมล ฯลฯ หรือเวลาจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ต้องเน้นย้ำประเด็นนี้ด้วย

ความมุ่งมั่นต่องานที่ทำจะทำให้คนอื่นรับรู้ได้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ในการบอกถึงความสำคัญของงานที่เราทำนั้นไม่ใช่เพียงอธิบายว่าเราทำอะไร แต่ต้องบอกได้ว่า “ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร” อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศ อาจเพียงแค่พูดถึงชีวิตคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากงานที่เราทำ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวชีวิตคนได้มากกว่าข้อมูลตัวเลข

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการขอเงินคือ การไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้ให้เงิน การปรากฏตัวต่อหน้าผู้ให้เงินนั้นจะช่วยสร้างความชัดเจนมากกว่าส่งจดหมายหรืออีเมล เราสามารถอธิบายได้ว่าถ้าคุณให้เงินองค์กรเรา เราจะเอาไปทำอะไรบ้าง และสิ่งนั้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างไร

สุดท้าย ความรู้สึกขอบคุณเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการระดมทุน สำหรับคนที่ช่วยให้ทุนสนับสนุนองค์กรเราเราต้องหาวิธีที่จะแสดงความขอบคุณนี้ออกไป

ที่มา: https://prachatai.com/journal/2017/06/72189

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.