สร้างสรรค์เพื่อผลลัพธ์ (Innovate for Impact)

SDG #4 การศึกษาที่เท่าเทียม; SDG #9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน; SDG #16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก; SDG #17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธมิตรด้านนวัตกรรม

จะเกิดอะไรขึ้นหาก UNICEF องค์กรระหว่างประเทศผู้นำทางด้านเด็ก และ ARM บริษัทอุปกรณ์กึ่งตัวนำชั้นนำ จับมือกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม

  1. มีความท้าทายให้ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ขบคิดคือทำอย่างไรให้เด็กและผู้หญิงที่ยากลำบากได้เข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างง่ายและหาซื้อได้ในราคาไม่แพง โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ดังนั้น ARM และ UNICEF จึงร่วมกันจัดงานประกวดที่ชื่อว่า the Wearables for Good Challenge เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ที่ส่งผลลัพธ์ทางสังคม และผู้ชนะคือ Khushi Baby สร้อยคอดิจิตัล สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของทารกและบันทึกการฉีดวัคซีน และ SoaPen สบู่รูปปากกา ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆอยากล้างมือ
  2. มีการขยายผลวิธีแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงเด็กที่ขาดโอกาส ที่ส่งผลลัพธ์ทางสังคมโดย ARM และ UNICEF ได้พัฒนา U-Report และ พื้นที่สำหรับส่งข้อความ SMS ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2.3 ล้านคน ใน 24 ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพูดถึงเรื่องที่มีผลกระทบกับพวกเขา และได้มีการร่วมกันพัฒนามากขึ้นโดยจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ
  3. จากการทำวิจัยในเรื่องหลักๆหลายเรื่อง ผลก็คือ มีโอกาสมากมายที่เราจะใช้เทคโนโลยีในการจัดการแก้ปัญหาและความท้าทายของโลกที่รับมือยาก ดังนั้น ARM และ UNICEF จึงกระตุ้นให้อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีริเริ่มที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้คนเป็นพันล้านคนทั่วโลก

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ: พันธมิตรด้านนวัตกรรม สามารถสร้างโอกาสในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆในตลาดเกิดใหม่ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลลัพธ์ทางสังคมด้วย

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ: พันธมิตรทั้งสองได้แบ่งปันประสบการณ์ที่แสดงให้องค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้เห็นถึงวิธีการผลักดันให้ผลลัพธ์ทางสังคมและธุรกิจเกิดขึ้นและไปด้วยกันอย่างประสบความสำเร็จ ความท้าทายของทั้งสองก็คือ การตอกย้ำถึงความตั้งใจของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ และช่วยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

ตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4, 9, 16 และ 17

ที่มา: UN Global Compact

Click to access ungc-partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.