หัวใจหลักของการระดมทุน – กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support)

14 ธันวาคม 2560

สิ่งแรกคือ หัวใจ ต่อมาคือ สมอง มีส่วนประกอบหลายสิ่งอย่างในการระดมทุน แต่การระดมทุนจะไม่สำเร็จหากรากเหง้าไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จิตวิทยาด้านพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าคนตัดสินใจในครั้งแรกมาจากความรู้สึกล้วนๆ และเพียงแค่มองหาข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และตัวเลข เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งในความเป็นจริงคือเขาได้ตัดสินใจไปแล้ว นี่หมายความว่า เราต้องนำเสนอเรื่องราวที่กระตุ้นความสนใจในครั้งแรก และพร้อมที่จะติดตามต่อด้วยข้อมูลที่เป็นจริงในทันทีทันใด กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) มีความสำคัญสำหรับการระดมทุนจากผู้บริจาครายใหญ่ แต่ก็ช่วยระดมทุนระดับใดก็ได้เช่นกัน

กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) คืออะไร?

ตามหลักการแล้วคือเอกสารหนึ่งแผ่นที่อธิบายว่าทำไมคุณจึงสำคัญ มีเพียงหนึ่งเดียว และมีความจำเป็น มันได้ปอกเปลือกคำพูด ตัวเลข คำอธิบายมากมายในการสื่อสารด้านระดมทุน และแสดงให้เห็นถึง DNA ขององค์กร ความสำคัญที่ว่าทำไมมีองค์กรนี้ (จริงๆแล้วคือทำไมต้องมี) ถ้าคุณทำงานในการสร้างสรรค์เหตุผลมาเป็นอย่างดี มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกในอีกหลายๆปี ปกติแล้วเอกสารนี้จะประกอบไปด้วยสามส่วน

  • ทำไมองค์กรถึงพิเศษ
  • เราจะทำอะไรกับเงินที่ได้รับบริจาค
  • ส่วนไหนที่ผู้บริจาคสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องราวของคุณได้ (ส่วนนี้มักถูกลืมบ่อยๆ!)

กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) นี้เป็นเอกสารภายใน ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่ส่งให้ผู้บริจาค หรือ กลุ่มผู้บริจาคคาดหวัง ถ้าจะพูดให้ถูก มันคือพื้นฐานจากเครื่องมือการตลาดที่สร้างขึ้นมาเช่น เนื้อหาในเว็บ ใบปลิว วีดีโอ แผ่นพับรายละเอียด และอื่นๆ

สุดยอดของกรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) แสดงให้เห็นว่า ทำไมองค์กรของคุณจึงพิเศษ และงานที่คุณทำนั้นสำคัญ และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง คุณอาจจะมีกรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) สำหรับแต่ละโครงการหลักๆด้วยเช่นกัน เบื้องหลังกรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) คุณต้องมีข้อมูลองค์กรและงานโดยละเอียด คุณควรจะหาเรื่องราวส่วนตัว (จากผู้บริจาค ผู้ได้รับผลประโยชน์ คนทำงานในพื้นที่ และอื่นๆ) เพื่อเสริมให้การนำเสนอมีความดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น

กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support) ควรจะเกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแบรนด์ขององค์กรอย่างใกล้ชิด แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

การสร้างกรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support)

มันเป็นการยากที่คนที่ทำงานในองค์กรหนึ่งทุกวันที่จะมองทะลุรายละเอียดทั้งหลาย และยิ่งจะทำให้ไม่สบายใจมากขึ้นไปอีก ถ้าจะต้องละทิ้งข้อมูลที่สำคัญแต่ไม่จำเป็นไป และมันยังเป็นสิ่งอันตรายอีกด้วยหากเอกสารที่สร้างขึ้นมาอาจจะกลายมาเป็นเรื่องทางการเมืองที่มีผลต่อองค์กรได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ มันอาจจะเป็นการดีที่จะให้คนนอกองค์กรเป็นคนเขียนให้ ไม่ว่าคุณจะเลือกผู้ช่วยหรือไม่ก็ตาม ขั้นตอนก็ยังคงเหมือนเดิมคือ

ขั้นที่ 1 ผลิตร่างชิ้นแรกจากการหาข้อมูลและพูดคุยกันภายใน

ขั้นที่ 2 นำเสนอร่างชิ้นแรกให้กับผู้คนที่หลากหลาย รวมทั้งผู้บริจาคในปัจจุบัน (สำคัญมาก) และขอให้ช่วยออกความคิดเห็น

ขั้นที่3 จัดทำชิ้นงานสุดท้ายและขออนุมัติจากผู้จัดการอาวุโสและคณะกรรมการ

ขั้นที่ 4 ตัดทอนถ้อยคำที่สามารถฆ่ากันได้จากในกรณีที่สร้างขึ้น และส่งเวียนไปอย่างกว้างขวาง

ขั้นที่ 5 แน่ใจว่าการสื่อสารในเอกสารนี้มีความสม่ำเสมอกับกรณีที่นำเสนอไม่แต่เพียงแค่เรื่องระดมทุน

คนในองค์กรทั้งหลายควรมีความคุ้นเคยกับส่วนสำคัญของกรณีที่นำเสนอนี้ รวมถึงตัวผู้ระดมทุนเอง เพื่อนร่วมงานด้านการตลาด อาสาสมัคร และสมาชิกของคณะกรรมการ ซึ่งหมายความว่าเอกสารนี้ไม่เพียงแต่เป็นสมบัติของทีมที่ทำหน้าที่ระดมทุนเท่านั้น แต่มันเป็นของทั้งองค์กร

เขียนโดย David Dixon ผู้อำนวยการของ efesaiที่มา: https://www.linkedin.com/pulse/beating-heart-fundraising-case-support-david-dixon

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.