เมื่อพนักงานที่กระตือรือร้นที่สุด กลับไม่พูดอะไรอีกต่อไป

“ผู้นำที่ไม่ฟังความคิดเห็นใดๆ จะล้อมรอบไปด้วยผู้ตามที่ไม่มีอะไรจะพูด”

“พนักงานที่มีความจงรักภักดี เป็นสมบัติอันล้ำค่าขององค์กร” Richard Branson

พนักงานที่มีความจงรักภักดีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้องค์กรมีผลลัพธ์ที่ดี

เขาเป็นห่วงเป็นใยลูกค้า

เขาเป็นห่วงทีมงาน

แต่พนักงานที่มีความจงรักภักดีเหล่านี้ มักจะได้รับการปฏิบัติด้วยอย่างแย่ๆ อยู่บ่อยๆ

  1. หัวหน้ามักจะคิดว่าพนักงานที่มีความจงรักภักดีเหล่านี้จะไม่ไปไหน เพราะพวกเขาซื่อสัตย์ ดังนั้น พวกเขาไม่จำเป็นที่จะได้รับการยกระดับหรือเลื่อนตำแหน่ง นี่คือความผิดอันใหญ่หลวง – อย่าผลักดันพนักงานที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ให้ไปอยู่ในจุดที่ไม่มีใครให้ความสำคัญ
  2. หัวหน้ามักจะให้งานที่ไม่มีใครอยากจะทำกับพนักงานเหล่านี้ พนักงานที่ซื่อสัตย์จำเป็นต้องได้รับรางวัลตอบแทน ไม่ใช่การถูกเอาเปรียบ
  3. พนักงานที่จงรักภักดีจะบอกผู้บริหารในสิ่งที่เขาควรจะได้ยิน ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะฟัง แต่หัวหน้าที่นำทางผิด มักจะลงโทษคนที่ซื่อสัตย์ เขามักลืมไปว่า ผู้จัดการที่ลงโทษคนซื่อสัตย์นั้น จะมีเพียงคนที่โกหกเท่านั้นที่อยู่รอบๆ ตัวเขา

อย่าลงโทษคนที่จงรักภักดี เมื่อเขาบอกความจริงกับคุณ

พนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีความกระตือรือร้น ต้องการความใส่ใจ การปกป้อง และการให้รางวัล

คุณเห็นด้วยไหม?

ที่มา: John Reed Jr. และ Veeresh Singh

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.