สถานการณ์และแนวโน้มการระดมทุนออนไลน์ในเมืองจีน

การบริจาคจากภาคธุรกิจเป็นแหล่งทุนใหญ่ขององค์กรการกุศลในประเทศจีน ในขณะที่การบริจาคจากบุคคลทั่วไปจะต่ำมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับพัฒนาการด้านระดมทุนของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ควรมองไปในแนวทางที่เป็นโอกาส มากกว่าปัญหา ในอีกหลายปีที่จะมาถึง การระดมทุนจากบุคคลทั่วไปจะเติบโตขึ้นอีกหลายเท่ามากกว่าที่บริษัทจะให้เสียอีก ส่วนสำคัญในการเติบโตจะมาจากการระดมทุนทางอินเตอร์เน็ต

สำหรับคนจีนส่วนใหญ่ อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการบริจาคที่ง่ายที่สุด ปลอดภัย และทำได้จากที่ทำงานหรือที่บ้าน แต่ควรจะเข้าใจได้ว่า คนส่วนใหญ่อาจจะบริจาคผ่านอินเตอร์เน็ต แต่การระดมทุนที่ดึงดูดคนจริงๆ ก็คือออฟไลน์

ตัวอย่างเช่น ผู้บริจาคคนหนึ่งได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมในทีวี แล้วไปบริจาคออนไลน์ การบริจาคนี้มาจากช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่เรื่องราวสำหรับการระดมทุนมาจากทางทีวี ความโดดเด่นนี้ก็คือ – ระดมทุนด้วยวิธีหนึ่ง แต่การได้เงินมาในอีกช่องทาง – เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ระดมทุนต้องตระหนักและติดตามได้อย่างถูกต้อง

การระดมทุนผ่านมือถือเป็นแนวโน้มที่มาแรง แต่การดูแลผู้บริจาคควรให้มีความแตกต่างระหว่างการระดมทุนแบบแท้จริงกับการเก็บเงินเพียงเท่านั้น ทั้งหมดมีความสำคัญ แต่ความยากง่ายต่างกัน

คงจะเป็นการดีที่จะขยายการระดมทุนออนไลน์ ถ้าองค์กรไม่มีอุปสรรคด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการระดมทุน หรือไม่มีข้อกำหนดที่ต้องระดมทุนผ่านองค์กรระดมทุนสาธารณะ เนื่องจากจีนมีการควบคุมการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจในมาตรฐานที่สูงและประชาชนทั่วไปได้รับการปกป้องจากการระดมทุนที่ไม่เหมาะสม มากเกินไป หรือแย่

การเติบโตของการระดมทุนส่วนใหญ่มาจากการที่มีการขอจากผู้บริจาคมากขึ้น มันเป็นการดี ตรงประเด็น เหมือนที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรที่ผู้บริจาคและประชาชนทั่วไปรับได้กับการขอที่มากขึ้นแต่ก็มีขีดจำกัด เมื่อถึงจุดที่คิดว่าถูกขอมากเกินไปหรือขอแบบแย่ๆ ก็จะมีผลกระทบที่เลวร้ายต่อวงการระดมทุน

มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เขียนจะศึกษาแพลตฟอร์มและวิธีการระดมทุนออนไลน์ต่างๆ เพราะตลาดการระดมทุนของประเทศจีนยังเพิ่งเริ่มต้น ความคิดริเริ่มหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาในตลาดส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบผลสำเร็จ บางไอเดียอาจสำเร็จแต่ในระยะสั้นซึ่งตลาดมักมีความเปลี่ยนแปลง

ข้อสังเกตทั่วไป

การบริจาคออนไลน์ยังคงต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการขอบคุณอย่างเหมาะสม และยึดมั่นกับ 5Fs ได้แก่ การให้ผลสะท้อนกลับ อย่างยอดเยี่ยม รวดเร็ว และบ่อย to frequent fast fabulous feedback (และในการโต้ตอบและให้ข้อคิดเห็นออนไลน์บ่อยๆ ไม่ได้มีราคาแพง)

ในการให้ฟีดแบคผู้บริจาคควรพูดถึงว่าเอาเงินบริจาคไปทำอะไร พวกเขาจะรู้สึกดีเมื่อรู้ว่าจะนำเงินบริจาคของเขาไปทำอะไรในอนาคต

ทำให้ผู้บริจาคมีความสุข มุ่งไปที่รอยยิ้มและแม้กระทั่งการหัวเราะเสียงดัง

มั่นใจว่าข้อความที่ส่งไปนั้นใช่ ไม่ใช่ข้อความที่ไม่ให้ความสำคัญ เป็นข้อความอัตโนมัติ หรือเป็นทางการจนเกินไป ที่ดีที่สุดคือเป็นข้อความที่ให้ความใกล้ชิด เป็นมิตร และเข้าถึงได้

ดูเหมือนว่าตอนนี้ในเมืองจีนมีผู้ชายบริจาคมากกว่าผู้หญิง ตามที่เคยระบุคืออาจจะเป็นเพราะตลาดการระดมทุนของประเทศจีนยังเพิ่งเริ่มต้น ปกติแล้วจำนวนผู้บริจาคที่เป็นผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย (อาจจะยกเว้นในกรณีออนไลน์) ผู้บริจาคมีอายุ 50+ มาจากสังคมที่มีการศึกษาดี มีความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่สถิติรายงานว่าคนยุค 80s-90s ในเมืองจีน คือผู้ชายที่บริจาคออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด

การบริจาคเล็กน้อยก็เหมือนกับการหยอดกระปุกออมสิน คนพวกนี้ไม่ใช่ผู้บริจาคที่แท้จริง จำนวนคนก็ยังคลุมเครือ การที่จะเรียกว่าเป็นผู้บริจาคที่แท้จริงนั้น ผู้บริจาคจะต้องมีการบริจาคซ้ำ ดังนั้น เราจะนับว่าเป็นผู้บริจาคที่แท้จริงหลังจากที่เขาบริจาคครั้งที่ 2

Platform การระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding) แต่การที่จะเริ่มทำนั้นต้องนึกถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับผู้บริจาค ทุนที่ระดมมาได้อาจจะไม่มาก ส่งผลให้ ผลลัพธ์ที่ได้อาจจับต้องไม่ได้และส่งผลให้แบบง่ายๆ (เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ผู้บริจาคต้องการเห็นสิ่งที่ทำให้เขาหัวเราะ ร้องไห้ หรือ มีความสุข – ควรเป็นสิ่งที่ดี และสามารถส่งต่อออนไลน์ได้) การให้ฟีดแบคที่ดีเป็นหลักสำคัญของ platform การระดมทุนออนไลน์ -5Fs)

บาง NGOs ไม่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้บริจาค หรือเตรียมให้ดีพอ ซึ่งไม่ดีต่อการพัฒนาการระดมทุน และเป็นความผิดพลาดหากมองว่าต้นทุนที่สูงสำหรับการระดมทุนเป็นสิ่งที่แย่ นักระดมทุนต้องการให้ผู้บริจาคให้ซ้ำ ต่ออายุ มีความสุขเกี่ยวกับการให้ของเขา และแนะนำคนอื่นๆ ต่อ ตัวอย่างเช่น การอุปการะเด็กที่นำไปสู่อัตราการคงอยู่ของผู้บริจาคสูง และอัตราเงินบริจาครายปีสูง แต่นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสูง แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูง ก็ควรจะชั่งน้ำหนักกับการที่ได้มาของผู้บริจาคที่อยู่กับองค์กรนานกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บริจาคมีความสุข

เราต้องการให้ผู้บริจาคมีช่วงเวลา ว๊าว เป็นที่ชัดเจนว่า ว๊าว ออนไลน์ควรจะค่าใช้จ่ายต่ำและง่ายต่อการส่งถึงผู้บริจาค และควรมองว่าค่าใช้จ่ายของการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็นของการทำธุรกิจ

นำทางเส้นทางการบริจาค สำหรับการระดมทุนทั้งหมด เส้นทางการบริจาคควรทำให้ผู้บริจาครายครั้ง เปลี่ยนไปบริจาครายเดือนในจำนวนที่ไม่สูงอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การยกมรดกให้ในที่สุด

สิ่งของสำหรับขายออนไลน์ หรือ ร้านค้าออนไลน์ดูเหมือนว่าจะเติบโตอย่างสูง (ดูอาลีบาบาเป็นตัวอย่าง) และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าผู้บริจาครู้จักประเด็นเพื่อบริจาคดีและนำเงินบริจาคไปก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไร คนมักจะซื้อแม้ส่วนเล็กๆ ของราคาที่ซื้อมานำไปทำสิ่งที่ดี แต่พูดแค่นี้ไม่พอ มันจะดีกว่านี้หากเราสามารถแสดงให้ผู้บริจาคทราบว่าเงินบริจาคส่งผลดีได้และบอกว่าเป็นการซื้อที่มีคุณค่า (เช่น ลูกค้าไม่ได้จ่ายแพงกว่าเดิม แต่ผู้ผลิต หรือ ผู้ค้าปลีก เป็นผู้ที่ยอมรับกำไรที่น้อยลง)

ที่มา: http://www.cafpnet.cn/index.php?s=/Eng/detail/id/69.html

เขียนโดย Ken Burnett

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.