ล็อบบี้ยิสต์ คือ อะไร? คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล็อบบี้

ล็อบบี้ยิสต์ คือ นักเคลื่อนไหวผู้ซึ่งหาทางจูงใจสมาชิกของรัฐบาล เพื่อให้ออกกฏหมายที่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มของพวกเขา ใครก็ตามที่ร้องเรียนรัฐบาล หรือติดต่อสมาชิกของรัฐสภา เพื่อแสดงความเห็นนั่นคือการทำหน้าที่ของล็อบบี้ยิสต์

ล็อบบี้ยิสต์เกี่ยวข้องมากกว่าแค่ผู้ออกกฏหมาย เขาจะทำวิจัย วิเคราะห์กฏหมาย และข้อเสนอกฏระเบียบต่างๆ, เข้าร่วมเวทีพิจารณ์สาธารณะ, ให้ข้อมูลรัฐบาลและเจ้าหน้าที่องค์กรถึงความสำคัญของประเด็นที่ต้องการล็อบบี้ นอกจากนี้ ล็อบบี้ยิสต์ยังทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงความเห็นของประชาชนอีกด้วย ผ่านแคมเปญโฆษณา หรือจูงใจผู้ที่เป็นผู้นำทางความคิด

ล็อบบี้ยิสต์ทำงานให้ใคร?

ในอเมริกา ล็อบบี้ยิสต์แทรกซึมอยู่ในทุกสถาบันและกลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น กลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท มหาวิทยาลัย โบสถ์ องค์กรการกุศล กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สมาคมผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ในรัฐบาลเอง ทั้งระดับมลรัฐ ท้องถิ่น และต่างประเทศ

อุตสาหกรรมไหนที่ใช้ล็อบบี้ยิสต์มากที่สุด?

OpenSecrets http://www.opensecrets.org/ ระบุว่าข้อมูลที่ได้จากวุฒิสภาใน พ.ศ. 2559 มี 10 อุตสาหกรรม ที่ใช้ล็อบบี้ยิสต์มากที่สุด ได้แก่

ยา/สินค้าสุขภาพ (Pharmaceuticals/Health Products) – $63,168,503

ประกัน (Insurance) – $38,280,43

ไฟฟ้า (Electric Utilities) – $33,551,556

สมาคมธุรกิจ (Business Associations) – $32,065,206

น้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas) – $31,453,590

อุปกรณ์และการผลิตด้านอีเล็คโทรนิคส์
(Electronics Mfg & Equipment) – $28,489,437

การลงทุน & หลักทรัพย์ (Securities & Investment) – $25,425,076

โรงพยาบาล/สถานดูแลรักษาสุขภาพ (Hospitals/Nursing Homes) – $23,609,607

การขนส่งทางอากาศ (Air Transport) – $22,459,204

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Health Professionals) – $22,175,579

แล้วจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ได้อย่างไร?

ล็อบบี้ยิสต์ต้องมีทักษะในการสื่อสาร และมีความรู้ในกระบวนการออกกฎหมายและอุตสาหกรรม ที่ตนเองเป็นตัวแทนอยู่ ในขณะที่ยังไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นล็อบบี้ยิสต์ แต่สภากิจการของรัฐก็ได้นำเสนอโครงการการศึกษาต่อเนื่อง “Lobbying Certificate Program” http://www.sgac.org/professional-certificate-program.html เพื่อช่วยปรับปรุงความรู้ด้านกระบวนการทางกฏหมายและอาชีพล็อบบี้ยิสต์

ที่มา: https://www.tripsavvy.com/faqs-about-lobbying-1039165

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.