ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา

จากข้อมูลการศึกษาผู้จัดการจำนวน 6,731 คนใน 38 ประเทศพบว่า ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานส่งผลในทางบวกต่อการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนผู้จัดการที่มีความเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า

แล้วจะสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมด้านความเห็นใจในที่ทำงานอย่างไร

โชคดีที่ความเห็นอกเห็นใจนี้ไม่ใช่นิสัยเฉพาะและสามารถเรียนรู้ได้ การให้เวลาและสนับสนุนอย่างเพียงพอ จะทำให้ผู้นำสามารถพัฒนาทักษะนี้ผ่านการฝึกฝนและอบรม หรือ ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความคิดริเริ่มต่างๆ ในการพัฒนาทักษะนั้นทำได้ในหลายรูปแบบดังนี้

5 แนวทางกระตุ้นให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ

1. พูดถึงความเห็นอกเห็นใจ ส่งเสริมให้ผู้จัดการมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจ

2. สอนทักษะในการฟัง ด้วยการรับฟังปัญหาและข้อกังวลต่างๆ ของพนักงาน การเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้ความนับถือและส่งผลให้มีความไว้วางใจ

3. กระตุ้นให้มีมุมมองอย่างแท้จริง ผู้จัดการต้องมีความเข้าใจพนักงานอย่างแท้จริงโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

4. ปลูกฝังความมีเมตตา โดยใส่ใจต่อความรู้สึกของพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เกินกว่ามาตรฐาน

5. สนับสนุนการเป็นผู้จัดการในระดับโลก ด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจที่อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ คือสินทรัพย์อันมีค่าขององค์กร ในส่วนหนึ่ง เพราะเขาสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในระดับโลก

ที่มา: https://www.ccl.org/articles/white-papers/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.