ล็อบบี้ยิสต์ไทย

วงการน้ำมันใช้เงินกว่า 250 ล้านยูโร ล็อบบี้สหภาพยุโรป

การวิจัยใหม่ๆ พบว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ 5 แห่ง และกลุ่มล็อบบี้ด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน ของพวกเขาใช้เงิน 1 ใน 4 ของ 1,000 ล้านยูโร (1,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สร้างอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญของชาวยุโรป

มีการค้นพบครั้งใหม่ว่า 5 ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซและกลุ่มล็อบบี้ของพวกเขาใช้เงิน 251 ล้านยูโร (277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการล็อบบี้สหภาพยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ตามที่องค์กรภาคประชาสังคมเกือบ 200 แห่งเรียกร้องไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน

จากการตรวจสอบหาความจริงพบว่า BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, และ Total – บริษัทใหญ่ระดับโลก 5 บริษัทที่ขายน้ำมันและก๊าซอย่างเป็นทางการ – และสมาคมล็อบบี้ของพวกเขา ได้มีการว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ 200 คนที่กรุงบรัสเซลส์ พวกเขาได้จัดประชุมระดับสูงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของคณะกรรมาธิการยุโรป ถึง 327 ครั้ง ตั้งแต่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Jean-Claude Juncker เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี ค.ศ. 2014 นั่นเท่ากับมีการประชุมกันมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องสภาพอากาศและพลังงานของสหภาพยุโรป

มีการวิจัยที่จัดทำโดย Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe, และ Greenpeace EU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่เรียกว่า “fossil free politics” สนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ ในบรัสเซลส์, ยุโรป, และทั่วโลก ข้อมูลนี้ได้มาจากคำแถลงการณ์ของบริษัทเหล่านี้เองเรื่องการจดทะเบียนด้านความโปร่งใสในการล็อบบี้สหภาพยุโรป และตารางการประชุมที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้ได้เผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่มากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทและล็อบบี้ยิสต์ของพวกเขาจึงได้เรียกร้องให้ประธานและกรรมมาธิการชุดใหม่ของสหภาพยุโรป, สมาชิกรัฐสภายุโรป และรัฐบาล ตัดความสนใจในเรื่องน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน ออกจากการเมืองด้วยความเคร่งครัดเช่นเดียวกับล็อบบี้ยิสต์ของบริษัทในอุตสาหกรรมยาสูบ

ล็อบบี้ยิสต์ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินในบรัสเซลส์และในเมืองหลวงประเทศต่างๆ ให้ข้อมูลว่า พวกเขาประสบความสำเร็จในการบ่อนทำลาย ลดความเข้มแข็ง และทำให้การลงมืออย่างเร่งด่วนในงานด้านสภาพอากาศช้าลง ในขณะที่มีเงินอุดหนุนที่ทำให้ธุรกิจนี้มีกำไรมากขึ้น ความพยายามในการล็อบบี้ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซทั้ง 5 นี้ได้กำไร 82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกถึง 7.4% ระหว่างปี ค.ศ. 1998 ถึง 2015

ที่มา: www.corporateeurope.org

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.