ผู้นำเชิงกลยุทธ์

ความรับผิดชอบคือเครื่องหมายสูงสุดของผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ทำไมคนคนหนึ่งถึงถูกเลือกให้เลื่อนตำแหน่งในขณะที่คนอื่นๆ ที่มีทักษะ การศึกษา และประสบการณ์เท่าเทียมกันไม่ได้รับการเลือก แม้ว่าอาจมีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้ แต่ผู้เขียนมองว่าคนที่แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญ งานเขียนจำนวนมากมักมองข้ามคุณลักษณะนี้ไปอย่างน่าประหลาดใจ ความรับผิดชอบสามารถอธิบายได้ถึงความสำเร็จและความล้มเหลวมากมาย รวมถึงการตัดสินใจด้านการเลื่อนตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่

กว่า 40 ปีมาแล้ว ที่ Dale Miller ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เขียนได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารสองกลุ่ม (“พฤติกรรมความรับผิดชอบ: ตราประทับของผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ” John Zenger, หัวหน้าแผนกการจัดการ, กรกฎาคม 1976, หน้า 18-24) โดยที่กลุ่มหนึ่งเพื่อนร่วมงานระบุว่ามีประสิทธิภาพสูงและมีความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ในขณะที่กลุ่มที่สองได้รับการพิจารณาว่าพร้อม แต่เมื่อมีการจัดการผลสะท้อนเพิ่มเติม พบว่าไม่พร้อม หรือไม่เหมาะสมสำหรับบทบาทนั้น

ผู้เขียนเข้าใจความสำคัญของหลักการนี้ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ขณะที่ทำงานที่โรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งพ่อของผู้เขียนเป็นผู้ดูแลระบบ ที่นี่ทำให้ผู้เขียนรู้จักกับเจ้าหน้าที่หลายคน หนึ่งในคนที่ผู้เขียนชอบคือ พยาบาลห้องผ่าตัด พ่อของผู้เขียนเล่าให้ฟังในเย็นวันหนึ่งว่า โรงพยาบาลได้เสนอตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลให้เธอ แต่เธอปฏิเสธ ผู้เขียนไม่เชื่อว่าเพราะเหตุใดเธอจึงไม่รับการโปรโมทนี้ พ่อบอกว่า “เธอไม่ต้องการความรับผิดชอบ”

พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบคืออะไร?

บางคนอาจคิดว่าการที่มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งเดียวกันกับการรับผิดชอบ แต่จากการค้นคว้าในเวลาต่อมาของผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันมาก การที่มีความรับผิดชอบหมายถึงคุณสามารถตอบรับและเต็มใจที่จะยอมรับผลลัพธ์ของโครงการหรือกิจกรรม เป็นแนวคิดประมาณว่า “ฉันเป็นคนที่ต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น” ไม่ว่ามันจะเกิดจากความเชื่อของคุณ หรือเพราะงานของคุณต้องการสิ่งนี้จากคุณ หรือมีพลังทางสังคมบางอย่างที่ผูกพันคุณกับข้อผูกพันนี้ ในขณะที่การรับผิดชอบคือการทำให้งานดำเนินต่อไปเท่านั้น

ผู้นำที่มีความรับผิดชอบจะแสดงพฤติกรรมนี้ในหลายทิศทาง ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีการที่ผู้นำทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เท่าๆ กับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายที่เหนือขึ้นไป และกับแผนกอื่นๆ ในองค์กร ท้ายที่สุดแล้วความรับผิดชอบนี้ได้ครอบคลุมถึงค่านิยมและทัศนคติโดยรวม

กับผู้ใต้บังคับบัญชา

– ผู้นำแสดงถึงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพได้โดยผ่านความเต็มใจทำหน้าที่และไม่หลบเลี่ยงการตัดสินใจ มันหมายถึงการเลิกเป็น “หนึ่งในกลุ่ม” แต่เป็นผู้ที่รับบทบาทของผู้นำแทน ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนเฝ้ามองคณบดีท่านหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาล้มเหลวด้วยเหตุผลคือ เขายังคงทำตัวเหมือนเดิม โดยยังคงทานอาหารกลางวันกับกลุ่มคณะเดียวกันกับที่เขาเคยทานด้วยทุกวัน ไม่มีอะไรในชีวิตประจำวันของเขาที่เปลี่ยนไป เขาต่อต้านความรับผิดชอบที่กำหนดบทบาทใหม่ของเขา

– ผู้นำมองเห็นถึงปัญหาทั้งหมดและไม่คิดว่าคนอื่นจะเข้ามาทำหน้าที่แทน

– ผู้นำมีมุมมองตามผลลัพธ์ของบทบาทผู้นำ ไม่ว่าผู้นำจะเป็นมนุษย์ที่สุดยอดขนาดไหน ประสิทธิภาพจะถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ที่ทีมทำขึ้นมา ผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบ จะมั่นใจว่าทีมของเขาได้รับการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

กับผู้บริหารระดับสูง

– ยอมรับคำวิจารณ์สำหรับข้อผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวก

– ทำหน้าที่รับแรงกดดันที่มาจากด้านบน และขจัดความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลจากผู้อื่น

– แจ้งผู้บริหารที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปในเรื่องผลงานที่ยังขาดและทรัพยากรที่จำเป็นต้องมี

กับแผนกอื่นๆ

– มั่นใจได้ว่ากิจกรรมไม่ตกอยู่ภายใต้รอยร้าวระหว่างแผนก มีทัศนคติที่มีความรับผิดชอบ

ทัศนคติที่มีความรับผิดชอบ

มิติที่สองของภาวะผู้นำที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่เป็นเพียงพฤติกรรม แต่เกี่ยวข้องกับทัศนคติโดยรวมต่อความรับผิดชอบ อาจเป็นที่ถกเถียงกันว่าทัศนคติที่มีความรับผิดชอบแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในพฤติกรรม อย่างไรก็ตามทัศนคติของความรับผิดชอบยังแสดงออกมาในวิถีทางเล็กๆ ที่มีความบอบบางและมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมาก แต่ก็สำคัญและเห็นได้ชัด

ทัศคติที่มีความรับผิดชอบ เริ่มด้วยความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำกับองค์กร ผู้นำรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จและเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ท้าทาย ความผูกพันนั้นแข็งแกร่ง แต่ไม่เคยมีคำถามว่าเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้นำนั้นเปรียบเทียบกันอย่างไร เป้าหมายส่วนบุคคลมักรองลงมาจากเป้าหมายของทีม และเป้าหมายของทีมจะถูกนำมาใช้ในสิ่งที่องค์กรต้องการในวงกว้าง

พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบรวมถึงการทำสิ่งที่ไม่มีรางวัลในทันทีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการตอบแทนผู้บริหารที่ใช้เวลาและพลังงานในการพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป โชคดีที่ผู้บริหารหลายคนยังคงทำหน้าที่นี้อย่างจริงจัง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับหรือรางวัลสำหรับงานนี้

ทัศนคติของผู้นำที่มีความรับผิดชอบไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนมากไปกว่าวิธีการใช้ทรัพยากรของบริษัท ผู้นำที่มีความรับผิดชอบใช้ทรัพยากรด้วยความเอาใจใส่เหมือนเป็นของตนเอง

ความรับผิดชอบ – อำนาจขัดแย้ง

เรามักจะได้ยินผู้จัดการร้องทุกข์เสมอๆ ในเรื่องการขาดอำนาจ แต่ในความเป็นจริงนั้น อำนาจจะมาหลังจากที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ การได้มาซึ่งอำนาจแทบจะไม่ได้รับมอบมาจากผู้บริหารระดับสูง แต่มาจากพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น ดังที่ Peter Drucker เขียนไว้ล่าสุดว่า “ผู้บริหารไม่มีอำนาจ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบเท่านั้น” ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นการถูกต้องที่ชี้ให้เห็นว่าผู้นำต้องแสดงให้เห็นและมีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ ทั้งจากความต้องการของตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชา นี่คือสิ่งที่ช่วยให้พวกเขามีอิทธิพลสูงสุด

คุณจะเพิ่มความรับผิดชอบของตัวเองได้อย่างไร ขั้นตอนแรกคือ การมุ่งเน้นไปที่ความจริงที่ว่า คุณจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของคุณเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์ของทีม ซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ แต่เกี่ยวกับสิ่งที่ทีมหรือองค์กรของคุณประสบความสำเร็จ นี่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สำหรับหลายๆ คน ผู้นำหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้และส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ต่อไปคือการยอมรับความรับผิดชอบ – อำนาจขัดแย้ง การเชื่อมโยงพฤติกรรมกับทัศนคติที่มีความรับผิดชอบของคุณจะช่วยให้คุณมีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งการเติบโตของความเป็นผู้นำ

ที่มา: Jack Zenger, Forbes

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.