การทำงานเป็นทีมดีจริงไหม

ทีม คือคนมากกว่าหนึ่งคนมาร่วมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ในการทำงานนั้น ทีมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงคนเดียวได้ จุดเริ่มต้นแรกของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “พนักงาน” ที่ต้องเข้าใจงานและขอบข่ายงานของตนเอง รวมถึงเข้าใจงานของคนอื่นในทีมด้วย

เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน และควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือร่วมมือร่วมใจและวัดความสำเร็จของทีม เมื่อทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องของงาน และความจริงใจระหว่างกันในทีม มีข้อเสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่างในจุดไหนอย่างไรก็กล้าที่จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่ใช้อารมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควรมีเหตุผลที่ดีสนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง

นอกจากการทำงานร่วมกัน ทีมควรมีกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันด้วย เช่น มีการตั้งงบประมาณสำหรับจัดปาร์ตี้ของฝ่ายทุกเดือน หรือ 3 เดือน มีการไปเที่ยวด้วยกันประจำปี เพื่อส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เมื่อมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้น

ในทีมที่ดี มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน คำว่าผู้นำในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผู้อื่นในทีมแสดงภาวะความเป็นผู้นำบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับปรุงตนเองได้ ทำให้สมาชิกในทีมได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา การทำงานเป็นทีมจึงเป็นการช่วยกันอุดช่องโหว่ของแต่ละคน เพราะไม่มีใครทำได้ทุกเรื่อง

ในบางองค์กรอาจคิดว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมคือการที่ทุกคนมารวมตัวกันทำงานใดงานหนึ่ง เหมือนประเพณีการลงแขกที่ชาวนาอาศัยแรงจากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยกัน เมื่อลงแขกในนาตนเสร็จก็เปลี่ยนไปลงแขกนาของคนอื่นๆ ต่อไปเป็นการตอบแทน ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งการทำงานด้วยวิธีนี้คือการช่วยกันทำงานให้เสร็จ ไม่ได้มีบทบาทผู้นำและผู้ตามที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น การหาผู้สนับสนุนหรือผู้บริจาค หัวหน้าที่เน้นการทำงานแบบลงแขกก็อาจจะชวนพนักงานทุกคนในสำนักงานมาร่วมด้วยช่วยกัน รวมถึงพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ เช่น เลขานุการ พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละคนออกความเห็นไปคนละทิศคนละทาง จิตนาการไปต่างๆ นาๆ และเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่เจ้าของงานย่อมรู้ดีถึงความยาก ง่าย ปัญหา และอุปสรรค นอกจากนี้ พนักงานบางคนต้องการออกความเห็นเพียงเพื่อแสดงว่าตนเองเก่ง ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับงานเลย

ดังนั้น ทีมที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในงานของตน รู้หน้าที่ขอบข่ายของตนเอง ออกความเห็นได้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่ต้องไม่ก้าวก่ายงานของผู้อื่น ซึ่งผู้นำองค์กรคือคนสำคัญที่สุดที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพนักงานที่เข้มแข็งขึ้นมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.