เมื่อผู้บริหารมีภาวะน้ำเต็มแก้ว

ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งในด้านการหาผู้สนับสนุนจากภาคธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอแผนกับผู้ก่อตั้งและซีอีโอ และได้ทำงานร่วมกันมาด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและมีผลงานเป็นอย่างดี

ต่อมา ซีอีโอ ได้รับผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามาใหม่และให้ผู้เขียนทำงานร่วมกับผู้อำนวยการคนใหม่นี้ด้วย เนื่องจากผู้อำนวยการคนนี้ได้นำเสนอตนเองว่ารอบรู้และมีประสบการณ์จึงได้งานตำแหน่งนี้มา เขาจึงต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตนเองเก่ง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองดูแล้วยังขาดในหลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องการบริหารคน บริหารงาน บริหารผู้สนับสนุน รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทำงานกับภาคธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนสามารถช่วยงาน สนับสนุน ให้คำแนะนำ และสร้างผลงานให้ได้

แต่ด้วยความที่ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นคนที่มีลักษณะน้ำเต็มแก้ว ซึ่ง “ภาวะน้ำเต็มแก้ว” เป็นพฤติกรรรมที่เกิดกับบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองสูง และคิดว่าสิ่งที่ตนเองคิดหรือทำนั้นถูกต้องแล้ว จนเกิดสภาวะปฏิเสธการเรียนรู้ การรับรู้ในจิตใจ ทำให้ไม่รับซึ่งการเรียนรู้ใดๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง ยิ่งนำเสนอความคิด หรือแนวทางใดๆ ก็ตาม ก็เหมือนกับการเติมน้ำเข้าไปในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มแก้ว น้ำก็ล้นออกมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้นำไม่ได้ก้าวสู่ผู้นำที่แท้จริงที่ได้ใจ มีบารมี เกิดความศรัทธากับผู้ที่ร่วมงานด้วย ที่สำคัญทำให้ผู้นำนั้น ยังคงไม่ได้รับความสำเร็จสูงสุด

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนจึงจำต้องปล่อยให้ผู้อำนวยการฝ่ายได้แก้ปัญหาบางอย่างที่ยากมากๆ เอง เช่น การหาผู้สนับสนุนรายใหญ่ๆ ซึ่งยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอคำแนะนำและจะเข้าไปช่วย อย่างไรก็ตาม ผู้นำแบบน้ำเต็มแก้วไม่ได้ฟังหรือนำคำแนะนำต่างๆ มาพิจารณาเลย ทั้งๆ ที่ผู้เขียนแสดงผลงานให้เห็นมาตั้งแต่เขายังไม่มาร่วมงาน ต่อเนื่องจนถึงช่วงที่เขาอยู่

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเปิดทางให้ผู้รู้ประสบกับชะตากรรมบางอย่างเอง บางทีการได้เจอด้วยตัวเอง อาจทำให้เปิดใจรับฟังคนอื่นมากขึ้น…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.