ผู้นำ… นำมาซึ่งวัฒนธรรมองค์กร

การที่ผู้นำต้องการพาพรรคพวกตัวเองมาทำงานด้วย เพราะทำงานเข้าขากันและมีความเก่งนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่หากพาคนที่ไม่มีพื้นฐานและความสามารถในงานเลย บวกกับมีประวัติไม่โปร่งใสมาอีก จะตีความหมายเป็นอย่างใดไปไม่ได้ นอกจากจะเป็นคนประเภทเดียวกัน

สถานที่ทำงานที่เป็นพิษ จะทำให้พนักงานที่ดีที่สุดของคุณลาออก

เริ่มต้นด้วยผู้นำระดับสูงขององค์กร…

สิ่งที่สร้างความเสียหายก็คือ เมื่อผู้นำสนับสนุนคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีให้คงอยู่และทำสิ่งแย่ๆ ต่อไป อย่างยืดเยื้อ

หากคุณต้องการให้วัฒนธรรมขององค์กรยอดเยี่ยม จงเริ่มต้นด้วยการกำจัด การเมืองในที่ทำงาน การเล่นพรรคเล่นพวก การกลั่นแกล้ง ฯลฯ

ไม่มีเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดที่ควรค่าแก่การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.