ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

ภาพรวม ในโลกที่กำลังพัฒนานั้น สตรีและเด็กหญิงประมาณ 214 … อ่านเพิ่มเติม ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

3 ตัวอย่างเด่นๆในการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทข้ามชาติ

ทุกวันนี้ ข้อท้าทายของบริษัทต่างๆด้านความรับผิดชอบที่อง … อ่านเพิ่มเติม 3 ตัวอย่างเด่นๆในการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทข้ามชาติ

10 เรื่องไม่ควรทำเวลาทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม

1. ทำแผนโดยที่ยังไม่มีพันธกิจทางสังคมที่ชัดเจน “ธุรกิจเ … อ่านเพิ่มเติม 10 เรื่องไม่ควรทำเวลาทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม

CSV #3 การสร้างกลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น

เพียงแค่เริ่มคิดว่า "ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้คนมีชีวิตที่ด … อ่านเพิ่มเติม CSV #3 การสร้างกลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น