พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืน (Global Partnership for Sustainable Development Data)

SDG#16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ SDG#17 ความร … อ่านเพิ่มเติม พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืน (Global Partnership for Sustainable Development Data)

ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Working together to better prepare and response in Emergency)

SDG #11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน; SDG #17: คว … อ่านเพิ่มเติม ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Working together to better prepare and response in Emergency)

ร่วมมือกันตอนนี้: ลงมือทำด้วยกันเพื่อต่อต้านทุจริต (All Together Now: Collective Action Against Corruption)

SDG #16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก; SDG #17 ความร่ … อ่านเพิ่มเติม ร่วมมือกันตอนนี้: ลงมือทำด้วยกันเพื่อต่อต้านทุจริต (All Together Now: Collective Action Against Corruption)

ร่วมกันทำบุญเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ (The Power of Small Contributions)

SDG #2 ขจัดความหิวโหย; SDG #3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู … อ่านเพิ่มเติม ร่วมกันทำบุญเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ (The Power of Small Contributions)

การช่วยให้หญิงลี้ภัยมีส่วนร่วม (Helping Women Refugees fit in)

SDG #5 ความเท่าเทียมทางเพศ; SDG #8 การจ้างงานที่มีคุณค่ … อ่านเพิ่มเติม การช่วยให้หญิงลี้ภัยมีส่วนร่วม (Helping Women Refugees fit in)

เทคโนโลยีมือถือเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ (Mobile Technology to fight AIDS)

SDG #3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี; SDG #9 อุตสาหกร … อ่านเพิ่มเติม เทคโนโลยีมือถือเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ (Mobile Technology to fight AIDS)