การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่

เมื่อผู้นำที่ Novo Nordisk ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใ … อ่านเพิ่มเติม การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่

คนแบบไหนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพ (connection) ได้ดี

ผู้เขียนเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและชอบอยู่เงียบๆ ค … อ่านเพิ่มเติม คนแบบไหนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพ (connection) ได้ดี

การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง มีแบบไหนบ้าง

การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง คือ การระดมทุนจาก … อ่านเพิ่มเติม การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง มีแบบไหนบ้าง