ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

ภาพรวม ในโลกที่กำลังพัฒนานั้น สตรีและเด็กหญิงประมาณ 214 … อ่านเพิ่มเติม ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

นิยามความรวย และการเข้าถึงประชากรกลุ่มที่มั่งคั่ง

การแบ่งกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งในระดับสากลนั้น จะนับกล … อ่านเพิ่มเติม นิยามความรวย และการเข้าถึงประชากรกลุ่มที่มั่งคั่ง

หัวใจหลักของการระดมทุน – กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support)

14 ธันวาคม 2560 สิ่งแรกคือ หัวใจ ต่อมาคือ สมอง มีส่วนปร … อ่านเพิ่มเติม หัวใจหลักของการระดมทุน – กรณีเพื่อการสนับสนุน (Case for Support)

เว็บไซต์หลักๆที่ใช้ในการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding platform) สำหรับผู้ประกอบการ

#1 Kickstarterhttps://www.kickstarter.com น่าจะเป็นเว็บ … อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์หลักๆที่ใช้ในการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding platform) สำหรับผู้ประกอบการ