ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในยุคดิจิทัลเฮลธ์แคร์

ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสถาบัน … อ่านเพิ่มเติม ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในยุคดิจิทัลเฮลธ์แคร์

การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่

เมื่อผู้นำที่ Novo Nordisk ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใ … อ่านเพิ่มเติม การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่

เกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการจัดลำดับความสำเร็จของภาคธุรกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

มาร์ค วิลสัน จากเอวิว่า ในโลกของธุรกิจเพื่อสังคมและการล … อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการจัดลำดับความสำเร็จของภาคธุรกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

ภาพรวม ในโลกที่กำลังพัฒนานั้น สตรีและเด็กหญิงประมาณ 214 … อ่านเพิ่มเติม ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืน (Global Partnership for Sustainable Development Data)

SDG#16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ SDG#17 ความร … อ่านเพิ่มเติม พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืน (Global Partnership for Sustainable Development Data)

ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Working together to better prepare and response in Emergency)

SDG #11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน; SDG #17: คว … อ่านเพิ่มเติม ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Working together to better prepare and response in Emergency)

ร่วมมือกันตอนนี้: ลงมือทำด้วยกันเพื่อต่อต้านทุจริต (All Together Now: Collective Action Against Corruption)

SDG #16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก; SDG #17 ความร่ … อ่านเพิ่มเติม ร่วมมือกันตอนนี้: ลงมือทำด้วยกันเพื่อต่อต้านทุจริต (All Together Now: Collective Action Against Corruption)

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ – เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เป้าหมาย และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กำหนด … อ่านเพิ่มเติม ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ – เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

จากผลการประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยื … อ่านเพิ่มเติม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)